Inom Gällivare kommun och de kommunala bolagen är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i våra verksamheter.
 
Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal.
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal för att anmäla allvarliga missförhållanden i kommunens organisation och är till för:
 • Medarbetare
 • Uppdragstagare
 • Praktikanter
 • Andra personer som har en arbetsrelaterad roll i Gällivare kommun
 • Tidigare kommunanställda
 • Personer som söker arbete inom kommunen
Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga missförhållanden/ oegentligheter och att dessa ska utredas och hanteras skyndsamt. Genom visselblåsarfunktionen kan till exempel en medarbetare rapportera misstanke om:
 • Allvarliga säkerhetsbrister
 • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • Läckande av känslig information
 • Muta eller korruption
 • Jäv eller att närstående gynnas
 • Stöld eller annat lagbrott
 • Allvarliga tjänstefel, till exempel allvarlig avvikelse från intern riktlinje
 • Grov diskriminering
 • Olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.
Alla anmälningar kommer att behandlas. Om anmälan bedöms ligga utanför
visselblåsarfunktionens syfte kommer den inte att handläggas enligt rutiner för visselblåsning
utan hänvisas vidare till annan lämplig part i verksamheten. Önskad anonymitet kvarstår även
om det bedöms att det inte är ett visselblåsarärende.
Läs gärna mer i våra riktlinjer för visselblåsarsystemet.
För att göra en anmälan går man in via länk till den externa webben för visselblåsarkanalen och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd visselblåsarfunktion i kommunen alternativt av en extern utredare.
 
OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
 1. Använda en dator utanför Gällivare kommun nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
 2. Kopiera och klistra eller klicka direkt på följande länk i din webbläsare: https://lantero.report/gallivarekommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Skanna med QR-kod för att komma till visselblåsarkanalen.

AKTUELLT

Parkeringsförbud Snöfallsgatan

Under en längre tid har Topbostäder och Gällivare kommun haft problem med att personbilar parkerar [...]

LÄS MER
Nytt fastighetssystem och hemsida

Tisdag den 7 maj kommer vi byta fastighetssystem och hemsida. Topbostäder tar ett stort steg [...]

LÄS MER
Räddningstjänsten informerar

Räddningstjänsten i Gällivare kommer att besöka våra fastigheter och informera om brandskydd. Du som hyresgäst [...]

LÄS MER