Nya faktureringsrutiner

Information gällande nya faktureringsrutiner från 2024-03-01 På grund av nytt ekonomisystem har vi nya faktureringsrutiner. Vårat organisationsnummer är 556051-8739 Fakturaadress: Topbostäder AB Birkarlagatan 12 982 36 Gällivare Referenskod: Vi vill att följande skall finnas med på era fakturor enligt referens: Personreferens (6 tecken) – ansvar (4 tecken) – område (3 tecken) XXXXXX-XXXX-XXX, exempel: ANPA50-0012-320 TOPA50-1315-230 Utöver denna referens måste det finnas en märkning/meddelande som anger vad inköpet avser.

Speciellt viktigt att ange eventuellt lägenhetsnummer. Faktura utan eller felaktig referens kommer inte att godkännas. E-faktura Vi använder oss av Tieto Sverige (TIETOSE) som tjänsteleverantör för våra e-fakturor. Vi kan ta emot PEPPOL eller leverans via VAN-leverantör. PEPPOL-adress 0007:5560518739 GLN-nummer: 7340109104715 VAN-operatör: TIETO Sverige Vid problem att skicka e-faktura, vänligen kontakta oss Ta kontakt med ekonomi@topbostader.se

Följande information ska finnas med på fakturan Fakturanummer Fakturadatum Leveransdatum (det datum varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes/slutfördes) Förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar) Korrekt fakturaadress Bankgiro eller plusgiro Momsregistreringsnummer Organisationsnummer uppgifter om fakturerande part (företagsnamn, adress, telefon och e-post) Godkänd för F-skatt (är ni godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan) Topbostäders referensnummer, samt beställare och i vissa fall projektnummer.

Leverantörens referens Specifikation av vara/tjänst. Det skall tydligt framgå vad fakturan avser. Tänk på att även antal och enhet måste anges samt á-pris exkl. moms och summa. Moms (den aktuella momssatsen och det aktuella momsbeloppet) Att betala (summa + moms=totalbelopp) Specifikation Omfattar fakturan flera olika uppdrag/projekt ska detta tydligt specificeras, inklusive datum för utförande i fallande ordning.

Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan. Bilagor Går inte bilagor att lägga med fakturan går det bra att maila bilagorna till ekonomi@topbostader.se Betalning Om ej annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Fakturerings- och administrationsavgifter betalas ej. Kreditfaktura Vid kreditfaktura gäller samma princip som vid fakturering. Förfallodatum ska vara detsamma som debetfakturan.