Denna blankett skrivs ut och inlämnas/skickas underskriven till Topbostäder AB.

Uppsägningstid för ett dödsbo är 1 kalendermånad, under förutsättning att uppsägningen är Topbostäder AB tillhanda inom en månad från det att dödsfallet inträffat.
Om uppsägning med underskrifter enligt nedan inkommer senare, gäller 3 månaders uppsägning. Dödsfallsbevis med släktutredning (från Skatteverket, tel 0771-567 567) skall bifogas uppsägningen.

 

Ladda ner uppsägning av bostad här (pdf)

 

AKTUELLT

Parkeringsförbud Snöfallsgatan

Under en längre tid har Topbostäder och Gällivare kommun haft problem med att personbilar parkerar [...]

LÄS MER
Nytt fastighetssystem och hemsida

Tisdag den 7 maj kommer vi byta fastighetssystem och hemsida. Topbostäder tar ett stort steg [...]

LÄS MER
Räddningstjänsten informerar

Räddningstjänsten i Gällivare kommer att besöka våra fastigheter och informera om brandskydd. Du som hyresgäst [...]

LÄS MER