Topbostäder AB lyder under Lagen om Offentlig Upphandling – LOU. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader samt varor och tjänster och innebär att det finns tvingande regler som vi måste följa vid upphandlingar.

Läs mer om LOU på konkurrensverkets hemsida:

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/

Våra aktuella upphandlingar

Topbostäders samtliga upphandlingar inklusive förfrågningsunderlag publiceras hos Visma Opic, se länk nedan

https://www.opic.com/org/topbostaderab/

AKTUELLT

Parkeringsförbud Snöfallsgatan

Under en längre tid har Topbostäder och Gällivare kommun haft problem med att personbilar parkerar [...]

LÄS MER
Nytt fastighetssystem och hemsida

Tisdag den 7 maj kommer vi byta fastighetssystem och hemsida. Topbostäder tar ett stort steg [...]

LÄS MER
Räddningstjänsten informerar

Räddningstjänsten i Gällivare kommer att besöka våra fastigheter och informera om brandskydd. Du som hyresgäst [...]

LÄS MER