Topbostäder i Gällivare – en arktisk småstad i världsklass 

Vi är en viktig aktör i Gällivares mål att öka befolkningen till 20000 innevånare. Genom vårt arbete skall vi bidra till Gällivare kommuns långsiktiga attraktivitet och profilering. 

Topbostäder AB är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag som skall tillgodose kommuninnevånarnas behov av lägenheter i en bra och säker boendemiljö.

Verksamheten skall präglas av klokhet och framsynthet för varje affärsområde, samt bedrivas i samverkan med kunderna och i enlighet med ägarens direktiv.

Topbostäder AB förvaltar drygt 2000 bostadslägenheter och utöver det även kommersiella lokaler. Vår verksamhet är lokaliserad till tätorterna Gällivare och Malmberget. Om du vill besöka oss så hittar du vårt kontor på Birkarlagatan 12 i Gällivare. Företagets personalstyrka uppgår i dagsläget till ca 40 personer. 

AKTUELLT

Parkeringsförbud Snöfallsgatan

Under en längre tid har Topbostäder och Gällivare kommun haft problem med att personbilar parkerar [...]

LÄS MER
Nytt fastighetssystem och hemsida

Tisdag den 7 maj kommer vi byta fastighetssystem och hemsida. Topbostäder tar ett stort steg [...]

LÄS MER
Räddningstjänsten informerar

Räddningstjänsten i Gällivare kommer att besöka våra fastigheter och informera om brandskydd. Du som hyresgäst [...]

LÄS MER