Parkeringsförbud Snöfallsgatan

Under en längre tid har Topbostäder och Gällivare kommun haft problem med att personbilar parkerar efter Snöfallsgatan vilket har medfört att maskinsnöröjning har försvårats samt att servicefordon för ex sophämtning inte har kunnat ta sig in på bostadsområdet för
att utföra sina tjänster. Det här problemet innebär att vissa veckor har sophämtningen uteblivit. Gällivare kommun kommer därför i samarbete med Topbostäder att införa parkeringsförbud efter Snöfallsgatan. Skyltar kommer att monteras och förbudet träder i kraft fr o m 27/5-2024.
Parkerande hänvisas fr o m detta datum till parkeringsplatser inom bostadsområdena.