Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige som beslutar om Topbostäders styrelse.

Styrelsen består av:

Frank Öqvist (s), ordförande
Magnus Dagbro (mp), vice ordförande
Eva Alriksson (m), ledamot
Pernilla Fagerlönn (v), ledamot
Eva Eriksson (s), ledamot
Åke Hannu (m), ledamot
Kjell Hansson (m), ledamot
Ove Lindblom, arbetstagarrepresentant 

Ledningsgruppen består av:

Carina Royson

VD

carina.royson@topbostader.se

Susanne Johansson

Ekonomichef

susanne.johansson@topbostader.se

Kenneth Apelqvist

Förvaltningschef

kenneth.apelqvist@topbostader.se

Carola Ärleborg

Marknadschef

carola.arleborg@topbostader.se

Anneli Johansson

HR generalist

anneli.johansson@topbostader.se

Thomas Pääjärvi

Drift- och projektchef

tomas.paajarvi@topbostader.se

AKTUELLT

Parkeringsförbud Snöfallsgatan

Under en längre tid har Topbostäder och Gällivare kommun haft problem med att personbilar parkerar [...]

LÄS MER
Nytt fastighetssystem och hemsida

Tisdag den 7 maj kommer vi byta fastighetssystem och hemsida. Topbostäder tar ett stort steg [...]

LÄS MER
Räddningstjänsten informerar

Räddningstjänsten i Gällivare kommer att besöka våra fastigheter och informera om brandskydd. Du som hyresgäst [...]

LÄS MER