Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. En sekretessprövning görs därför i varje enskilt fall innan en allmän handling lämnas ut.

Den som begär ut en handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift. Avgifterna regleras av Avgiftsförordningen (1992:191).

Vad som avses med allmän handling framgår av 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (1949:105).

Begäran om – Utlämning av allmän handling

Vid begäran om en allmän handling skall en beställning med uppgift om önskad handling lämnas till Topbostäder AB.

Beställningen gör du enklast genom att fylla i formuläret ”Begär handling”. Du kan också göra din beställning genom att lämna den skriftligen till oss på Topbostäder AB Birkarlagatan 12, 982 36 Gällivare.

I beställningen skall det tydligt framgå:
-Vilken handling som begärs utlämnad
– Önskat leveranssätt för handlingen, e-post*, brevpost eller avhämtning i receptionen
– Hur avgiften önskas betalas faktura eller insättning på bg- konto.

*Handlingar som innehåller personuppgifter skickas inte via mail utan skickas endast per post eller avhämtas i vår reception.

Avgifter

Den som begär ut en handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift. Avgifterna regleras av Avgiftsförordningen (1992:191).

Avgifterna kan betalas genom faktura eller insättning på bankgiro.

Avgiften utgår per sida plus eventuellt porto. Avgiften per sida gäller lika oavsett hur den levereras. Avgiften gäller per sida och inte per papper, en dubbelsidig utskrift räknas därmed som två sidor.

Avgiften tas i normalfallet utför en beställning som omfattar mer än nio sidor.

Avgift per sida
1-9 sidor: Utan avgift
Sida 10: 50 kr
För varje sida därutöver: 2kr/sida

Beslut kan i vissa fall, t ex vid upprepade småbeställningar, fattas om att avgiften om 50 kr skall utgå för sid 1-10 och därefter med 2 kr per sida.

Antagen av styrelsen 2023-09-21

Om ett särskilt format eller ett dyrare papper än normalt efterfrågas kan en högre avgift än den föreskrivna tas ut för att täcka den faktiska kostnaden.

Porto

Vid leverans via post tillkommer kostnad för porto och eventuella postförskott.

Dina uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR)
Klicka här och läs mer om samtycke och hur vi behandlar personuppgifter.

När du beställer handlingar samlar vi in dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem endast i syfte att kunna skicka de handlingar som du begär.
De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-postadress

Du har rätt att vara anonym när du begär ut handlingar. Vill du vara anonym ska du ringa till oss på telefon 0970-255 00.

Ladda ner blanketten här under, fyll i och skicka till oss.

AKTUELLT

Parkeringsförbud Snöfallsgatan

Under en längre tid har Topbostäder och Gällivare kommun haft problem med att personbilar parkerar [...]

LÄS MER
Nytt fastighetssystem och hemsida

Tisdag den 7 maj kommer vi byta fastighetssystem och hemsida. Topbostäder tar ett stort steg [...]

LÄS MER
Räddningstjänsten informerar

Räddningstjänsten i Gällivare kommer att besöka våra fastigheter och informera om brandskydd. Du som hyresgäst [...]

LÄS MER