Gladan prel. inflyttning 1/12 -24

 

Nya kvarteret Gladan består av 85 lägenheter och ett antal kommersiella lokaler mitt i centrum. I anslutning till innergården finns Coops nya butik.
Innergården är planerad på två plan med lekytor, pergola med utemöbler samt odlingslådor.

Även kompletterad med läktare samt belysning i form av pollare och stolpar. Det finns även ett varmbonat underjordsgarage där hyresgästerna har möjlighet att hyra en parkeringsplats. Några är anpassade för elbilsladdning.

I närheten finns kommunala för- och högstadieskola. Kunskapshuset som är en kommunal gymnasieskola, finns endast kvarteret bort.
Ett utbud av shopping och restauranger angränsar området.

Se mer i ett presentationsmaterial (pdf)