Bostadssökande (6)

Den sökande ansvarar själv för att hålla sin registrering i kön aktiv genom att logga in minst 1 gång var 12:e månad. Om den sökande inte loggar in under en period av tolv månader, blir den sökande avregistrerad, förlorar sin kötid, och en ny registrering krävs. Logga in på Mina Sidor och aktivera kötiden och se till att Du håller Dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Tilldelas du en lägenhet så nollställs din kötid. 

Din kötid är personlig och kan inte överlåtas.

De som inte har tillgång till internet skall kunna erhålla hjälp från Topbostäder AB. Du kan få hjälp med registreringar av personal på plats eller via telefon/mail och brev.

All annonsering av lägenheter sker på www.topbostader.se

För att anmäla intresse på en bostad måste du registrera dig som sökande på vår hemsida.

Topbostäder AB vill vara en del i Gällivare Kommuns vision och medvetna satsning på att kommunen ska öka sin befolkning till 20 000 innevånare. Mot bakgrund av detta ställer Topbostäder krav på att den som beviljas arbetsförtur och tackar ja till ett hyreskontrakt ska vara folkbokförd i lägenheten. 

– Arbetsgivare har möjlighet att ansöka om förtur till en person som de avser att anställa. Personen ska vara bosatt och folkbokförd i en annan kommun och inte ha pendlingsavstånd till Gällivare, det innebär att enkel väg till arbetet ska vara mer än en timmes körtid. Ansökan ska vara inkommen till Topbostäder AB innan anställningens början eller max en månad efter påbörjad anställning. Om ansökan beviljas kommer personen i fråga att erbjudas en lägenhet. 

Tackar hon eller han nej till erbjudandet är förturen förbrukad. Personen har dock möjlighet att söka bostad på sin egen kötid. Länk till blanketten.

-Ungdomsförtur En ungdomsförtur har du möjlighet att få om du ännu inte har flyttat hemifrån och är i åldern 18 – 23 år. Du gör på vanligt sätt en intresseanmälan på lägenheter i vår kö-shop.

Ladda ner vår ansökan om arbetsförtur och policy här

Vi har olika internetanslutningar bla ADSL (Telia), Kabel TV (Tele2) och fiber via dunderNET beroende på var du bor. Informationen finns under respektive område när man lägger in en intresseanmälan på en lägenhet.

Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Med inkomst menas lön från arbete, A-kassa, studiemedel och / eller CSN, pension, etableringsersättning eller försörjningsstöd godkänt av Gällivare kommun. Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan räknas också som en inkomst.

Topbostäder AB förbehåller sig rätten att pröva varje sökande individuellt mot uppsatta krav, d.v.s. både sökande och medsökande. Kraven gäller även den som redan är hyresgäst hos oss och som flyttar till en dyrare lägenhet.

För att teckna ett kontrakt får du inte ha skulder till Topbostäder AB

Vid behov kan du behöva visa upp goda boendereferenser.

För att kontrollera eventuella anmärkningar samt din betalningsförmåga görs en kreditprövning.

Vid uppsägning läggs lediga lägenheter ut på vår hemsida. Lägenheterna ligger ute i 7 dagar och under denna period har du möjlighet att göra en intresseanmälan. 

För att anmäla intresse på en bostad måste du logga in på mina sidor. Klicka på önskad lägenhet i listan för mer information och för att göra intresseanmälan. För att kunna göra intresseanmälan på en lägenhet måste du ha fyllt 18 år.

Även du som inte är registrerad kan titta på vårt lediga utbud.

-Så här gör du för att ställa dig i bostadskö

För att kunna anmäla ditt intresse till en bostad måste du först och främst registrera dig som bostadssökande. Du registrerar dig direkt här på hemsidan eller beställer en blankett hos Topbostäder. Du kan därefter skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Topbostäder har ingen nedre åldersgräns för hur gammal du ska vara för att få ställa dig i kö. Du måste däremot ha fyllt 18 år för att kunna göra en intresseanmälan och skriva kontrakt på en lägenhet.
På vår hemsida www.topbostader.se kan du ställa dig i vår bostadskö.  

 Du ansvarar själv för att vara aktiv som sökande. Du behöver logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad för att dina kö poäng inte ska försvinna. 

Säkerställ samtidigt att du har uppdaterade kontaktuppgifter i form av telefonnummer och e-mail.  

-Regler för uthyrning: Grundkravet är att du ska ha fyllt 18 år för att kunna göra en intresseanmälan och skriva ett hyreskontrakt.

Guider (5)

Mycket får du hjälp med men vissa saker kan du fixa själv!

Att bo hos Topbostäder innebär att vi hjälper dig med det mesta om något skulle gå sönder i din lägenhet. Men inte allt.
Det finns vissa saker som du själv ansvarar för, fel som Topbostäder inte hjälper dig med. Här är några exempel:

 • Byta proppar i elskåpet
 • Rensa golvbrunn i dusch eller under badkar
 • Rensa vattenlås under tvättställ i badrum
 • Rengöring av filter över spis
 • Rengöring av ventilationsdon i tak och vid fönster
 • Montera, ta bort eller laga persienner

Att installera diskmaskin och tvättmaskin på egen hand får man inte göra. Kontakta ett VVS-företag med rätt behörighet för att få en korrekt installation.

Här har vi samlat tio korta instruktionsfilmer om saker som kan vara bra att känna till. Filmerna är textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Klicka längst ner till höger i filmen för att välja språk för textningen.

Vi hoppas de kan var till någon hjälp så att du kan vårda din lägenhet på bästa sätt!

 

Besök även sopor.nu och lär dig sortera rätt och få information om hur viktigt det är att sortera.

Hyresgäster (25)

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Så länge du betalar hyran är bostaden din. Därför är det viktigt att du betalar hyran i tid. Senast den sista vardagen i varje månad ska den vara betald.

Vill du vara säker på att hyran betalas i tid? Lämna in anmälan för Autogiro!

Du kan också enkelt betala hyran via e-faktura, som du får direkt i din internetbank. Du anmäler till din bank att du vill betala hyresavin från Topbostäder AB via e-faktura. När e-fakturan kommer är alla uppgifter som OCR-nummer, betalningsdag och belopp ifyllda i förväg och kan inte bli fel.

Med e-faktura får du dina räkningar samlade i internetbanken, vilket ger dig kontroll och överblick över obetalda och betalda räkningar. Dessutom är det miljövänligt!

Vi arbetar för att hålla bilarna borta från våra bostadsområden. Tänk på att inte blockera tillfartsvägarna.

Parkera din bil på anvisade platser i området.

Våra parkeringar är anpassade för personbilar klass 1. Vi tillåter inte att du parkerar större personbilar eller lastbilar på våra parkeringar.  

På vissa områden har du möjlighet att parkera din bil tim / dygn / vecka via sms betalning. Se skyltade instruktioner.

Garage och parkeringsplats får endast användas för parkering av personbilar klass 1 i kördugligt skick. Inte för reparation, biltvätt eller som en uppställningsplats. 

Tänk på brandfaran i garage – det är inte tillåtet att använda dieselvärmare

I varje lägenhet finns en brandvarnare som ska vara funktionskontrollerad. Den stora brandvarnar-testar-dagen är 1:a advent varje år. Om din brandvarnare inte fungerar gör en felanmälan på mina sidor.

Länk till pdf iLOQ instruktion

 Byte av lägenhet

Har du ett hyresavtal med Topbostäder kan du byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt (både inom Topbostäder eller annan hyresvärd). Du måste ha bott i din lägenhet hos Topbostäder minst ett år innan byte får ske. Byta mellan två hyresgäster godkänns alltid under förutsättning att båda hyresgästerna fullgjort sina skyldigheter. Den hyresgäst som byter lägenhet tar vid bytet på sig ansvaret för de eventuella skador som finns i den lägenhet som man flyttar till. Det är därför viktigt att den som byter lägenhet själv informerar sig ordentligt om skicket på den lägenhet som man avser att byta till. Innan bytet sker har respektive kontraktsinnehavare möjlighet att åtgärda eventuella skador. Detta måste göras på ett fackmannamässigt sätt. Hyresgäster som byter lägenhet måste också byta förråd med varandra eftersom förråden är märkta med respektive lägenhets nummer. Parkeringsplats ingår inte i bytet. Vid ett byte så förlorar man sin kötid. En månads uppsägning gäller vid byte av lägenhet. Förutsättningen för byte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan hyresrätt och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt. Topbostäder tillhandahåller ingen förmedling av byten utan du måste själv hitta någon som vill byta bostad med dig. När du hittar någon du vill byta bostad med fyller ni i en blankett för byte som finns att hämta på mina sidor. 

Uppsägning

Din uppsägning från dig ska vara skriftlig om du vill säga upp ditt kontrakt alternativt gör du uppsägningen via mina sidor och då identifierar du dig med mobilt Bank ID.

Vi måste få en skriftlig uppsägning från dig om du vill säga upp ditt kontrakt. Vid en skriftlig uppsägning kan du skicka den per post, maila oss eller besöka vår reception.

Det är viktigt att det framgår vilket avtal uppsägningen gäller om du har fler än ett kontrakt hos oss (bostad eller parkering). 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden på 3 kalendermånader räknas alltid från månadens sista dag. 

Vid flytt inom Topbostäder eller till äldreboende är uppsägningstiden 1 kalendermånad.

Uppsägningstid för ett dödsbo är 1 kalendermånad, under förutsättning att uppsägningen är Topbostäder AB tillhanda inom en månad från det att dödsfallet inträffat.
Om uppsägning med underskrifter enligt nedan inkommer senare, gäller 3 månaders uppsägning. Dödsfallsbevis med släktutredning (från Skatteverket, tel 0771-567 567) skall bifogas uppsägningen.

Visning av lägenhet vid utflyttning

Under din uppsägningstid kommer vi att leta efter en ny hyresgäst. Det viktigt att du medverkar till att vi kan visa din bostad under uppsägningstiden. Extra viktigt är det om du planerar att flytta tidigare eller under semestertider. Prata med oss om hur du kan underlätta för visning.

Du är enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för de sökande som vi erbjudit lägenheten. 

Besiktning av lägenhet

Vi gör alltid besiktning av lägenheten innan den förmedlas till nästa hyresgäst. Då går vi igenom hur lägenheten ser ut. Om bostaden har skador som du är skyldig att återställa, har du möjlighet att göra detta under uppsägningstiden. Om du inte vill eller kan åtgärda skadorna själv kommer vi att debitera dig i anslutning till när ditt avtal upphör. Om du väljer att själv åtgärda skadan, behöver detta vara fackmannamässigt utfört.

Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att mata fåglarna på våra bostadsområden. Matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig möss och råttor.

Fel som uppstår under icke ordinarie arbetstid anmäler du till vår fastighetsjour 

0970 – 301 90.

Det kan gälla:

– översvämning

– elavbrott (kontrollera egna elsäkringar först)

– hissfel eller annat som kräver omedelbar åtgärd

Alla fel som kan vara farliga för människor eller kan orsaka skador på fastigheten är ett jourärende.

Mycket får du hjälp med men vissa saker kan du fixa själv!

Att bo hos Topbostäder innebär att vi hjälper dig med det mesta om något skulle gå sönder i din lägenhet. Men inte allt.
Det finns vissa saker som du själv ansvarar för, fel som Topbostäder inte hjälper dig med. Här är några exempel:

 • Byta proppar i elskåpet
 • Rensa golvbrunn i dusch eller under badkar
 • Rensa vattenlås under tvättställ i badrum
 • Rengöring av filter över spis
 • Rengöring av ventilationsdon i tak och vid fönster
 • Montera, ta bort eller laga persienner

Att installera diskmaskin och tvättmaskin på egen hand får man inte göra. Kontakta ett VVS-företag med rätt behörighet för att få en korrekt installation.

Här har vi samlat tio korta instruktionsfilmer om saker som kan vara bra att känna till. Filmerna är textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Klicka längst ner till höger i filmen för att välja språk för textningen.

Vi hoppas de kan var till någon hjälp så att du kan vårda din lägenhet på bästa sätt!

 

Entré, trapphus och hissar är husets ansikte utåt och en del i ditt boende. Hjälp oss att hålla dem fria från skräp och klotter. Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen. Ställ cyklar och barnvagnar på anvisad plats. Det är viktigt att entréerna hålls framkomliga så det inte hindrar städning, utrymning eller utryckningspersonal. Föremål i ett trapphus innebär brandfara. 

Se till att ditt avfall hamnar där det ska. Hushållssopor ska paketeras väl och läggas i soptunnan. Glas, tidningar, kartong, plastförpackningar, matavfall och metallförpackningar läggs i särskilda behållare.

Vid bokning av gemensamma kvarterslokaler och bastun ska man städa efter sig. Om det är ostädat när du kommer till kvarterslokalen, tvättstugan eller bastun kontakta Topbostäder under dagtid på tel 0970-255 00, övrig tid maila topinfo@topbostader.se. Vi har möjlighet att debitera tidigare hyresgäst för eventuell städning om vi har konstaterat att det är ostädat.  

-Inomhusmiljön 

Tänk på att om man har gardiner för termostaten eller ex möbler, som täcker termostaten, lurar man termostaten att stänga för att omgivande temperatur är tillräckligt hög trots att rummets temperatur är för låg.

Det är kallt ute men min radiator ändå sval, varför då?

Radiatortermostaten känner av när rummet når rätt inomhustemperatur och stänger då automatiskt av radiatorn. Radiatorn kan därför upplevas som kall när det är ex 20 grader i rummet.

Hur gör jag för att mäta inomhustemperaturen i min bostad?

Du mäter rumstemperaturen i lägenheten i mitten av rummet på en meters höjd över golvet. Att mäta vid en yttervägg eller vid en fönsterbräda ger ett felaktigt mätresultat

Skulle temperaturen vara lägre än ex 20 grader kontrollera att radiatortermostat är öppna.
Kontrollera att inga möbler eller gardiner står framför radiatorn eller radiatortermostaten.

Kontrollera även att det inte är luft i radiatorn eller att radiatortermostaten har hakat upp sig.

Skulle det fortfarande vara för låg rumstemperatur i lägenheten, återkom så får man vidta eventuella ytterligare åtgärder i de centrala delarna av värmesystemet.

Rökfria hus

I vårt nyare bestånd har vi rökfria lägenheter. 

Det är inte tillåtet att röka i fastighetens allmänna utrymmen som i t.ex. trapphus, hiss eller tvättstuga. Förbudet gäller samtliga utrymmen där det kan störa övriga boende eller innebära brandfara. 

Om du röker i våra lägenheter kan du bli skyldig att bekosta en eventuell reparation av lägenheten vid utflytt. Det är kostsamt att städa, sanera och reparera en inrökt lägenhet.

Det är viktigt att du har en bra hemförsäkring, tänk på att skaffa en eller flytta med din gamla när du flyttar till ditt nya boende hos oss. Topbostäders försäkringar täcker inte din egendom, utan endast skador på själva fastigheten. För att få ersättning för skador på dina ägodelar i lägenhet, förråd och andra gemensamma utrymmen är det viktigt att du som hyresgäst har tecknat en hemförsäkring. En hemförsäkring ger skydd vid exempelvis vattenskada, inbrott, stöld och brand, men även rättskydd. Det är också ditt försäkringsbolag som kan hjälpa dig om du får behov av en ersättningslägenhet vid exempelvis vattenskada eller brand. 

 Internetanslutning

Vi har olika internetanslutningar bla ADSL (Telia), Kabel TV (Tele2) och fiber via dunderNET beroende på var du bor. Informationen om vad som gäller för ditt område finns under mina sidor.

Rastning får endast ske utanför bostadsområdet. Ta hand om avföring och släng i latriner. Husdjuren måste vara kopplade och får inte lämnas utan tillsyn. Ditt husdjur får inte störa andra boende.

När du flyttar in ska du genast göra en anmälan om nytt el-abonnemang.
Det gör du direkt till nätägaren, i våra fastigheter är det i de allra flesta fall Vattenfall. Anmäl inflytt senast fem dagar i förväg till Vattenfalls kundtjänst, telefon 020-82 00 00. Glöm inte att också avsluta ditt gamla abonnemang i den lägenhet du flyttar ifrån.

Eftersom laddning av laddbara bilar är en ny typ av användning som elanläggningar sällan utformats för, kan det vara bra att känna till följande

För laddning av elfordon krävs att el-anläggningen uppfyller gällande krav och att platsen är lämplig för laddning.
Att ladda i vanliga el-uttag s.k. ”schuko-uttag” ökar risken för brand och är därför inte tillåtet.

Våra el-anläggningar för bilplatser har begränsad effekt och är endast dimensionerade för att ge el till motorvärmare och kupévärmare.

Laddning av elfordon får därför inte ske i de motorvärmaruttag som vi har idag och gäller på samtliga av våra områden.

En brand i ett laddbart fordon kan vara mer svårsläckt och röken kan vara skadligare än vid en vanlig bilbrand, vilket innebär att skador i samband med dessa bränder kan bli mer omfattande.

För er som vill läsa mer finns en folder framtagen av Brandskyddsföreningen m.fl. risker-vid-laddning-av-elfrodon-tips-och-rad

Du får tre nycklar till lägenheten när du flyttar in. Samtliga är stämplade med ett speciellt nummer. Det är viktigt att vi får tillbaka just dessa nycklar när du flyttar.

Vi övergår allt eftersom från den traditionella portnyckeln till en elektronisk låsbricka i våra hus. Det betyder också att porten blir låst dygnet runt, och att vi installerar en porttelefon. För att öppna porten med låsbrickan, håll den mot det runda fältet på läsaren vid dörren.

Vi vill upplysa alla hyresgäster att det inte är tillåtet att ställa saker i trapphusen. Topbostäder har en lagbunden skyldighet att se till att trapphusen, som är utrymningsvägar, är fria från föremål. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen har fri väg i trapphusen. Det här innebär att vi kan komma att bära ut föremål som står i vägen i trapphusen. Om sparkar, cyklar mm är fastlåsta i trapphusen kan vi klippa sönder låsen och bära ut dom. Vi hoppas att Ni förstår att trapphusen måste vara fria från föremål och hjälper oss att se till att dom är det.

Om du får bekymmer med skadedjur i din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. Topbostäder AB har avtal med Anticimex. De är experter på skadedjur och du får hjälp utan kostnad. För att undvika spridning av skadedjur, tänk också på att aldrig ta hem möbler och liknande från soprum och andra utrymmen.

Gällivare kommuns Sms-tjänst är till för att snabbare och säkrare nå ut med information till hushåll och företag om störningar i samhället exempelvis vattendistribution, fjärrvärme, sophämtning eller liknande samhällsfunktioner. Även störningar som berör kommunala fastigheter omfattas av sms-tjänsten som är kostnadsfri för mottagaren.

Vid en driftstörning eller annan samhällsviktig information skickas ett sms till mobiltelefonen. Om mobiltelefon saknas ringer det automatiskt på den fasta telefon, där ett intalat meddelande läses upp. När ett meddelande kommer från Gällivare kommun visas avsändarnummer 08-545 392 77.

Sms-tjänsten är ett komplement till kommunens webbplats, gallivare.se och Facebooksida samt Gällivare energi och Top bostäders hemsidor. I vissa fall användes även radio, tv och tidningar som informationskanaler.

Kontrollera att rätt telefonnummer finns på din adress
För att meddelandet ska komma fram är det viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress. Detta är speciellt viktigt om du har ett företagsabonnemang eller kontantkort.

Gå in i medborgarportalen och följ anvisningarna.

 • Kontrollera att telefonnumren på din adress stämmer.
 • Kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till din bostadsfastighet.
 • Det går att lägga till fler fastigheter, exempelvis fritidshus.
 • Om ditt nummer inte finns i registret eller något nummer saknas, så kan du själv lägga in det.

För frågor om SMS-tjänsten:
Gällivare kommun, telefon 0970- 818 917 eller post@gallivare.se.
Ange ”Fråga om SMS-tjänsten” i ämnesfältet.

Topbostäder handskottar inte framför garageportar samt hos hyresgäster med egen ingång till lägenhet, det måste ni som hyresgäst själv utföra.

Maskinröjning utföras på våra områden dit maskinerna kommer åt, tänk dock på att maskinerna måste hålla ett visst avstånd till byggnader och föremål.

Inga soppåsar utanför lägenhetsdörren! Bor du i en lägenhet där det är ett trapphus kan soppåsarna förpesta trapphuset. Ställer du soppåsar ute på bron kan fåglarna hacka sönder dem. Information om sophantering och sopsortering finns på kommunens hemsida och i ditt soprum.

 Matavfall

Från 1 januari 2024 sorterar vi matavfall. Genom att sortera ditt matavfall i påsen bidrar du till ökad miljönytta. För att det skall fungera är det viktigt att matavfallet inte är blandat med förpackningar, hushållsavfall eller annat restavfall.

Detta kan du lägga i påsen för matavfall: • Matrester (tillagade eller råa) • Bröd, kex, kakor och bullar • Grönsaker, rotfrukter och frukt • Kaffesump och kaffefilter • Tesump och tepåsar • Ris, mjöl och pasta • Ägg • Skal från skaldjur • Mindre ben från kött, fisk och fågel • Popcorn, godis och choklad • Blommor och blad (inte jord

För mer information: PDF med mer information om hur du återvinner avfall

Behöver du fler påsar kan du hämta dem hos kommunen eller Topbostäder.

Hela lägenheten ska vara tömd och ordentligt städad, kom även ihåg balkong och förråd. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Om det inte är bra städat kan du komma att debiteras städkostnader. Se gärna vår broschyr, Till dig som flyttar, hur man ska städa vid flytt.  

Återlämnande av nycklar och taggar

I samband med avflyttning från lägenheten ska du lämna in samtliga nycklar och taggar som du kvitterat ut. 

Om det saknas nycklar kommer du att debiteras kostnad för material och arbetskostnad när vi ersätter borttappade nycklar och/eller kodar om taggar. 

I vårat +65 boende på Föreningsgatan 16 är du vid flytt skyldig att lämna kvar antennkabeln som tillhör lägenheten

Du har rätt till lugn och ro i din bostad. Blir du störd på dagtid ska du vända dig till din hyresvärd. Inträffar störningen efter arbetstid kan du ringa störningsjouren, 0970 – 301 90. Tala om namn, adress och telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. Topbostäder AB talar inte om vem som har ringt när vi kontaktar den som du klagar på.

Om du ska ha fest eller om du till exempel behöver sätta upp tavlor en sen kväll är det en bra ide att förvarna dina grannar. Hörs mycket ljud från din eller grannens lägenhet, kanske ni tillsammans kan diskutera er fram till lösningar som passar alla.

Som hyresgäst är du ansvarig för alla som tillhör ditt hushåll – samt även för dina besökare. Grundregeln är att du alltid ska ta hänsyn till dina grannar.

Naturligtvis ska du och din familj kunna vistas normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande av grannarna. Efter klockan 22.00 fram till 07.00 på morgonen bör du dock ta extra hänsyn och vara tystare.

För att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten anlitar hyresvärden en trygghetsjour. Hyresgästen förpliktar sig härmed att betala en avgift för närvarande 1000 kronor för de fall hyresgästen orsakar en utryckning av trygghetsjouren och det därmed konstateras att störningen verkligen ägt rum

Tvättstugan är gemensam för alla boende i huset. Bokningssystemet varierar beroende på var du bor, se mer information angående ditt område på mina sidor.

Uppsägning

Din uppsägning från dig ska vara skriftlig om du vill säga upp ditt kontrakt alternativt gör du uppsägningen via mina sidor och då identifierar du dig med mobilt Bank ID. Vi måste få en skriftlig uppsägning från dig om du vill säga upp ditt kontrakt. Vid en skriftlig uppsägning kan du skicka den per post, maila oss eller besöka vår reception. Det är viktigt att det framgår vilket avtal uppsägningen gäller om du har fler än ett kontrakt hos oss (bostad eller parkering).

Uppsägningstid

Uppsägningstiden på 3 kalendermånader räknas alltid från månadens sista dag. Vid flytt inom Topbostäder eller till äldreboende är uppsägningstiden 1 kalendermånad. Uppsägningstid för ett dödsbo är 1 kalendermånad, under förutsättning att uppsägningen är Topbostäder AB tillhanda inom en månad från det att dödsfallet inträffat. Om uppsägning med underskrifter enligt nedan inkommer senare, gäller 3 månaders uppsägning. Dödsfallsbevis med släktutredning (från Skatteverket, tel 0771-567 567) skall bifogas uppsägningen.

Visning av lägenhet vid utflyttning

Under din uppsägningstid kommer vi att leta efter en ny hyresgäst. Det viktigt att du medverkar till att vi kan visa din bostad under uppsägningstiden. Extra viktigt är det om du planerar att flytta tidigare eller under semestertider. Prata med oss om hur du kan underlätta för visning. Du är enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för de sökande som vi erbjudit lägenheten.

Besiktning av lägenhet

Vi gör alltid besiktning av lägenheten innan den förmedlas till nästa hyresgäst. Då går vi igenom hur lägenheten ser ut. Om bostaden har skador som du är skyldig att återställa, har du möjlighet att göra detta under uppsägningstiden. Om du inte vill eller kan åtgärda skadorna själv kommer vi att debitera dig i anslutning till när ditt avtal upphör. Om du väljer att själv åtgärda skadan, behöver detta vara fackmannamässigt utfört.

För uppsägning logga in på Mina sidor här

Gården är en gemensam plats för lek och avkoppling. Hjälp oss att ge barnen en säker och trygg miljö att leka i. Släng inte skräp, fimpar och glas på marken.

Parkera bilen på tillåtna parkeringar.

Grundkravet är att du ska ha fyllt 18 år för att kunna göra en intresseanmälan och skriva ett hyreskontrakt.

Krav på inkomst

Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Med inkomst menas lön från arbete, A-kassa, studiemedel och / eller CSN, pension, etableringsersättning eller försörjningsstöd godkänt av Gällivare kommun. Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan räknas också som en inkomst.

Topbostäder AB förbehåller sig rätten att pröva varje sökande individuellt mot uppsatta krav, d.v.s. både sökande och medsökande. Kraven gäller även den som redan är hyresgäst hos oss och som flyttar till en dyrare lägenhet.

För att teckna ett kontrakt får du inte ha skulder till Topbostäder AB

Vid behov kan du behöva visa upp goda boendereferenser.

För att kontrollera eventuella anmärkningar samt din betalningsförmåga görs en kreditprövning.

Förmedling

All annonsering av lägenheter sker på www.topbostader.se

För att anmäla intresse på en bostad måste du registrera dig som sökande på vår hemsida.

Aktiv sökande

Den sökande ansvarar själv för att hålla sin registrering i kön aktiv genom att logga in minst 1 gång var 12:e månad. Om den sökande inte loggar in under en period av tolv månader, blir den sökande avregistrerad, förlorar sin kötid, och en ny registrering krävs. Logga in på Mina Sidor och aktivera kötiden och se till att Du håller Dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Tilldelas du en lägenhet så nollställs din kötid. Komihåg att aktivera dig på nytt efter att du skrivit hyreskontrakt.

Din kötid är personlig och kan inte överlåtas.

De som inte har tillgång till internet skall kunna erhålla hjälp från Topbostäder AB. Du kan få hjälp med registreringar av personal på plats eller via telefon/mail och brev.

Byte av lägenhet

Har du ett hyresavtal med Topbostäder kan du byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt (både inom Topbostäder eller annan hyresvärd). Du måste ha bott i din lägenhet hos Topbostäder minst ett år innan byte får ske. Byta mellan två hyresgäster godkänns alltid under förutsättning att båda hyresgästerna fullgjort sina skyldigheter. Den hyresgäst som byter lägenhet tar vid bytet på sig ansvaret för de eventuella skador som finns i den lägenhet som man flyttar till. Det är därför viktigt att den som byter lägenhet själv informerar sig ordentligt om skicket på den lägenhet som man avser att byta till. Innan bytet sker har respektive kontraktsinnehavare möjlighet att åtgärda eventuella skador.

Detta måste göras på ett fackmannamässigt sätt. Hyresgäster som byter lägenhet måste också byta förråd med varandra eftersom förråden är märkta med respektive lägenhets nummer. Parkeringsplats ingår inte i bytet. Vid ett byte så förlorar man sin kötid. En månads uppsägning gäller vid byte av lägenhet. Förutsättningen för byte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan hyresrätt och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt. Topbostäder tillhandahåller ingen förmedling av byten utan du måste själv hitta någon som vill byta bostad med dig. När du hittar någon du vill byta bostad med fyller ni i en blankett för byte som finns att hämta på mina sidor.