Mitt boende

Här har vi samlat fakta, råd och tips som svarar på de flesta frågor du har som boende. Här kan du också se vad vi förväntar oss av våra hyresgäster.

Här har vi samlat fakta, råd och tips som svarar på de flesta frågor du har som boende. Här kan du också se vad vi förväntar oss av våra hyresgäster.

Du har redan sett att det går att utföra tjänster härifrån hemsidan. Vi utvecklar hela tiden våra nättjänster, för att göra livet lite enklare för dig!

Behöver du trots allt ta en kontakt med Topbostäder? Du hittar länken till de uppgifterna här till höger.

 

Betala hyran

Så länge du betalar hyran är bostaden din. Därför är det viktigt att du betalar hyran i tid. Senast den sista vardagen i varje månad ska den vara betald.

Vill du vara säker på att hyran betalas i tid? Lämna in anmälan för Autogiro!

Du kan också enkelt betala hyran via e-faktura, som du får direkt i din internetbank. Du anmäler till din bank att du vill betala hyresavin från Topbostäder AB via e-faktura. När e-fakturan kommer är alla uppgifter som OCR-nummer, betalningsdag och belopp ifyllda i förväg och kan inte bli fel.

Med e-faktura får du dina räkningar samlade i internetbanken, vilket ger dig kontroll och överblick över obetalda och betalda räkningar. Dessutom är det miljövänligt!

 

Nycklar till lägenheten

Du får tre nycklar till lägenheten när du flyttar in. Samtliga är stämplade med ett speciellt nummer. Det är viktigt att vi får tillbaka just dessa nycklar när du flyttar.

Vi övergår allt eftersom från den traditionella portnyckeln till en elektronisk låsbricka i våra hus. Det betyder också att porten blir låst dygnet runt, och att vi installerar en porttelefon. För att öppna porten med låsbrickan, håll den mot det runda fältet på läsaren vid dörren.

 

Fastighetsjour

Fel som uppstår under icke ordinarie arbetstid anmäler du till vår fastighetsjour 0970 – 301 90.

Det kan gälla:

- översvämning

- elavbrott (kontrollera egna elsäkringar först)

- hissfel eller annat som kräver omedelbar åtgärd

Alla fel som kan vara farliga för människor eller kan orsaka skador på fastigheten är ett jourärende.

 

Skadedjur

Om du får bekymmer med skadedjur i din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. Top Bostäder AB har avtal med Anticimex. De är experter på skadedjur och du får hjälp utan kostnad. För att undvika spridning av skadedjur, tänk också på att aldrig ta hem möbler och liknande från soprum och andra utrymmen.

 

Störningar

Du har rätt till lugn och ro i din bostad. Blir du störd på dagtid ska du vända dig till din hyresvärd. Inträffar störningen efter arbetstid kan du ringa störningsjouren, 0970 – 301 90. Tala om namn, adress och telefonnummer, vad som händer och vem som stör dig. Topbostäder AB talar inte om vem som har ringt när vi kontaktar den som du klagar på.

Om du ska ha fest eller om du till exempel behöver sätta upp tavlor en sen kväll är det en bra ide att förvarna dina grannar. Hörs mycket ljud från din eller grannens lägenhet, kanske ni tillsammans kan diskutera er fram till lösningar som passar alla.

Som hyresgäst är du ansvarig för alla som tillhör ditt hushåll – samt även för dina besökare. Grundregeln är att du alltid ska ta hänsyn till dina grannar.

Naturligtvis ska du och din familj kunna vistas normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande av grannarna. Efter klockan 22.00 fram till 07.00 på morgonen bör du dock ta extra hänsyn och vara tystare.

 

Utemiljön

Gården är en gemensam plats för lek och avkoppling. Hjälp oss att ge barnen en säker och trygg miljö att leka i. Släng inte skräp, fimpar och glas på marken.

Parkera bilen på tillåtna parkeringar.

Garage och parkeringsplats får endast användas för parkering av personbilar klass 1 i kördugligt skick. Inte för reparation, biltvätt eller som en uppställningsplats. 

Tänk på brandfaran i garage - det är inte tillåtet att använda dieselvärmare 

 

Gemensamma utrymmen

Entré, trapphus och hissar är husets ansikte utåt och en del i ditt boende. Hjälp oss att hålla dem fria från skräp och klotter. Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen. Ställ cyklar och barnvagnar på anvisad plats. Det är viktigt att entréerna hålls framkomliga så det inte hindrar städning, utrymning eller utryckningspersonal. Föremål i ett trapphus innebär brandfara. 

Se till att ditt avfall hamnar där det ska. Hushållssopor ska paketeras väl och läggas i soptunnan. Glas, tidningar, kartong, plastförpackningar och metallförpackningar läggs i särskilda behållare.

 

Inomhusmiljön 

Tänk på att om man har gardiner för termostaten eller ex möbler, som täcker termostaten, lurar man termostaten att stänga för att omgivande temperatur är tillräckligt hög trots att rummets temperatur är för låg.

Det är kallt ute men min radiator ändå sval, varför då?

Radiatortermostaten känner av när rummet når rätt inomhustemperatur och stänger då automatiskt av radiatorn. Radiatorn kan därför upplevas som kall när det är ex 20 grader i rummet.

Hur gör jag för att mäta inomhustemperaturen i min bostad?

Du mäter rumstemperaturen i lägenheten i mitten av rummet på en meters höjd över golvet. Att mäta vid en yttervägg eller vid en fönsterbräda ger ett felaktigt mätresultat

Skulle temperaturen vara lägre än ex 20 grader kontrollera att radiatortermostat är öppna.
Kontrollera att inga möbler eller gardiner står framför radiatorn eller radiatortermostaten.

Kontrollera även att det inte är luft i radiatorn eller att radiatortermostaten har hakat upp sig.

Skulle det fortfarande vara för låg rumstemperatur i lägenheten, återkom så får man vidta eventuella ytterligare åtgärder i de centrala delarna av värmesystemet.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta Topbostäder

Ring  0970 – 255 00

Maila  topinfo@topbostader.se