Styrelse

 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige som beslutar om Topbostäders styrelse.

Styrelsen består av:

Stig Eriksson (v), ordförande
Frank Öqvist (s), vice ordförande
Eva Alriksson (m), ledamot
Eva Eriksson (s), ledamot
Terttu Kult (v), ledamot
Dagmar Nyman (mp), ledamot
Eric Palmqvist (SD), ledamot
Ove Lindblom, arbetstagarrepresentant