Styrelse

 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige som beslutar om Topbostäders styrelse.

Styrelsen består av:

Frank Öqvist (s), ordförande
Magnus Dagbro (mp), vice ordförande
Eva Alriksson (m), ledamot
Terttu Kult (v), ledamot
Ulrika Brännholm (s), ledamot
Åke Hannu (m), ledamot
Kjell Hansson (m), ledamot
Ove Lindblom, arbetstagarrepresentant