Ledningsgrupp

 

Susanne Johansson
tf VD
susanne.johansson@topbostader.se

Susanne Johansson
Ekonomichef
susanne.johansson@topbostader.se

Kenneth Apelqvist
Förvaltningschef
kenneth.apelqvist@topbostader.se

Carola Ärleborg
Marknadschef
carola.arleborg@topbostader.se

Anneli Johansson
HR generalist
anneli.johansson@topbostader.se