Ledningsgrupp

 

Carina Royson
VD
carina.royson@topbostader.se

Susanne Johansson
Ekonomichef
susanne.johansson@topbostader.se

Kenneth Apelqvist
Förvaltningschef
kenneth.apelqvist@topbostader.se

Carola Ärleborg
Marknadschef
carola.arleborg@topbostader.se

Anneli Johansson
HR generalist
anneli.johansson@topbostader.se

Thomas Pääjärvi
Drift- och projektchef
tomas.paajarvi@topbostader.se