Hyresgästinformation

Som hyresgäst har du rätt till hjälp - men också skyldigheter

 Topbostäder - servicedeklaration

Du som hyresgäst kan förvänta dig att:

 • du kan nå hyresvärden eller dennes representant under hela dygnet
 • värden svarar på dina frågor eller framställningar
 • brister uppmärksammas och avhjälps så snart det kan ske sedan du gjort en felanmälan
 • värme och varmvatten tillhandahålls så att du inte rimligen har skäl att vara missnöjd
 • hyran är förhandlad med Hyresgästföreningen
 • nå all våran personal via växeln 0970 - 255 00, viss personal har telefontid
 • dagtid nå våran felanmälan 0970-255 20 eller via webben alla tider på dygnet.
 • du alltid kan nå hyresvärdens representant vid akuta fel kväll, natt, helg på 0970 - 301 90 
 • om du blir störd i ditt boende på kvällar, nätter eller helger når du vår störningsjour 16.00 - 07.00 på 0970 - 301 90 
 • du kan lämna meddelanden och synpunkter via vår mail topinfo@topbostader.se

Tänk på 

 • att hyresvärden i vissa fall måste ha tillgång till din lägenhet. Det kan gälla bland annat besiktning, reparationer eller förbättringsarbeten.

Prata med oss på Topbostäder angående råd och regler för detta.

Vi åtgärdar alla fel, men olika fort. Det är viktigt att du gör en felanmälan gällande akuta fel. Om hyresvärden varit in i din lägenhet på grund av anmält fel, lämnar vi alltid ett meddelande om vad som gjorts och vad som eventuellt kommer att behöva åtgärdas. 

 

Du som hyresgäst har du också vissa skyldigheter:

 • att lägenheten används som det avtalats
 • att hyran betalas i rätt tid (normalt i förskott)
 • att du vårdar lägenheten väl
 • genast kontaktar oss om du upptäcker skada i lägenheten eller i området
 • att du uppträder så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs
 • att du inte överlåter lägenheten eller hyr ut den i andra hand utan värdens eller hyresnämndens medgivande.

  

Barnsäkerhet

För små barn utgör kök, fönster och eluttag de största farorna. Med relativt billiga hjälpmedel kan farorna minskas.

Placera farliga köksredskap som tvätt- och rengöringsmedel oåtkomligt för barnen.

Farliga platser för barn kan vara till exempel tvättstuga, soprum och garage. Låt inte små barn åka ensamma i hissen.

Här är förslag på några skydd som du som hyresgäst på egen hand kan köpa och sätta in för att höja säkerheten:

 • Skyddsbeslag i fönstren
 • Låshakar för skåp och lådor
 • Häll- och tippskydd för spis
 • Petskydd för vägguttag

 

Ordning i trapphusen

Vi vill upplysa alla hyresgäster att det inte är tillåtet att ställa saker i trapphusen. Topbostäder har en lagbunden skyldighet att se till att trapphusen, som är utrymningsvägar, är fria från föremål. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen har fri väg i trapphusen. Det här innebär att vi kan komma att bära ut föremål som står i vägen i trapphusen. Om sparkar, cyklar mm är fastlåsta i trapphusen kan vi klippa sönder låsen och bära ut dom. Vi hoppas att Ni förstår att trapphusen måste vara fria från föremål och hjälper oss att se till att dom är det.

 

Sopor

Inga soppåsar utanför lägenhetsdörren! Bor du i en lägenhet där det är ett trapphus kan soppåsarna förpesta trapphuset. Ställer du soppåsar ute på bron kan fåglarna hacka sönder dem. Information om sophantering och sopsortering finns på kommunens hemsida och i ditt soprum.

 

Fåglar

Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att mata fåglarna på våra bostadsområden. Matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig möss och råttor.

 

Husdjur

Rastning får endast ske utanför bostadsområdet. Ta hand om avföring och släng i latriner. Husdjuren måste vara kopplade och får inte lämnas utan tillsyn. Ditt husdjur får inte störa andra boende.

 

SMS-meddelande vis störningar i samhället

Gällivare kommuns Sms-tjänst är till för att snabbare och säkrare nå ut med information till hushåll och företag om störningar i samhället exempelvis vattendistribution, fjärrvärme, sophämtning eller liknande samhällsfunktioner. Även störningar som berör kommunala fastigheter omfattas av sms-tjänsten som är kostnadsfri för mottagaren.

Vid en driftstörning eller annan samhällsviktig information skickas ett sms till mobiltelefonen. Om mobiltelefon saknas ringer det automatiskt på den fasta telefon, där ett intalat meddelande läses upp. När ett meddelande kommer från Gällivare kommun visas avsändarnummer 08-545 392 77.

Sms-tjänsten är ett komplement till kommunens webbplats, gallivare.se och Facebooksida samt Gällivare energi och Top bostäders hemsidor. I vissa fall användes även radio, tv och tidningar som informationskanaler.

Kontrollera att rätt telefonnummer finns på din adress
För att meddelandet ska komma fram är det viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress. Detta är speciellt viktigt om du har ett företagsabonnemang eller kontantkort.

Gå in i medborgarportalen och följ anvisningarna.

 • Kontrollera att telefonnumren på din adress stämmer.
 • Kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till din bostadsfastighet.
 • Det går att lägga till fler fastigheter, exempelvis fritidshus.
 • Om ditt nummer inte finns i registret eller något nummer saknas, så kan du själv lägga in det.

För frågor om SMS-tjänsten:
Gällivare kommun, telefon 0970- 818 917 eller post@gallivare.se.
Ange ”Fråga om SMS-tjänsten” i ämnesfältet.

Gällivare kommun
Top bostäder
Gällivare Energi

 

Energispartips

Tips för att minska din elförbrukning.
Här kan du som hyresgäst få information om hur du kan minska din elförbrukning.

  

Tips om du upplever att det är kallt i din lägenhet

Här finns tips på saker som du enkelt själv kan kontrollera.

 

Snöröjning

Topbostäder handskottar inte framför garageportar samt hos hyresgäster med egen ingång till lägenhet, det måste ni som hyresgäst själv utföra.

Maskinröjning utföras på våra områden dit maskinerna kommer åt, tänk dock på att maskinerna måste hålla ett visst avstånd till byggnader och föremål.

 

Laddning av elfordon

Eftersom laddning av laddbara bilar är en ny typ av användning som elanläggningar sällan utformats för, kan det vara bra att känna till följande

För laddning av elfordon krävs att el-anläggningen uppfyller gällande krav och att platsen är lämplig för laddning.
Att ladda i vanliga el-uttag s.k. ”schuko-uttag” ökar risken för brand och är därför inte tillåtet.

Bilplatser

Våra el-anläggningar för bilplatser har begränsad effekt och är endast dimensionerade för att ge el till motorvärmare och kupévärmare.

Laddning av elfordon får därför inte ske i de motorvärmaruttag som vi har idag och gäller på samtliga av våra områden.

En brand i ett laddbart fordon kan vara mer svårsläckt och röken kan vara skadligare än vid en vanlig bilbrand, vilket innebär att skador i samband med dessa bränder kan bli mer omfattande.

För er som vill läsa mer finns en folder framtagen av Brandskyddsföreningen m.fl. Risker vid laddning av elfordon – tips och råd

 

Bruksanvisning iLOQ-nyckel hittar du nedan

iLOQ instruktion

Hyrespolicy Topbostäder

Det finns ett antal grundkrav som du måste uppfylla för att stå i vår bostadskö och få hyra en bostad hos oss.
Läs hela vår policy här.

 

Information om brandsäkerhet

För att läsa informationen, klicka på bilden nedan.

 

Så återvinner du matavfall

För att läsa informationen, klicka på bilden nedan.

Besök även sopor.nu och lär dig sortera rätt och få information om hur viktigt det är att sortera.