Regler för uthyrning

 

Grundkravet är att du ska ha fyllt 18 år för att kunna göra en intresseanmälan och skriva ett hyreskontrakt.

 

Krav på inkomst

Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Med inkomst menas lön från arbete, A-kassa, studiemedel och / eller CSN, pension, etableringsersättning eller försörjningsstöd godkänt av Gällivare kommun. Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan räknas också som en inkomst.

Topbostäder AB förbehåller sig rätten att pröva varje sökande individuellt mot uppsatta krav, d.v.s. både sökande och medsökande. Kraven gäller även den som redan är hyresgäst hos oss och som flyttar till en dyrare lägenhet.

För att teckna ett kontrakt får du inte ha skulder till Topbostäder AB

Vid behov kan du behöva visa upp goda boendereferenser.

För att kontrollera eventuella anmärkningar samt din betalningsförmåga görs en kreditprövning.

 

Förmedling

All annonsering av lägenheter sker på www.topbostader.se

För att anmäla intresse på en bostad måste du registrera dig som sökande på vår hemsida.

 

Aktiv sökande
Den sökande ansvarar själv för att hålla sin registrering i kön aktiv genom att logga in minst 1 gång var 12:e månad. Om den sökande inte loggar in under en period av tolv månader, blir den sökande avregistrerad, förlorar sin kötid, och en ny registrering krävs. Logga in på Mina Sidor och aktivera kötiden och se till att Du håller Dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Tilldelas du en lägenhet så nollställs din kötid. Komihåg att aktivera dig på nytt efter att du skrivit hyreskontrakt. 

Din kötid är personlig och kan inte överlåtas.

De som inte har tillgång till internet skall kunna erhålla hjälp från Topbostäder AB. Du kan få hjälp med registreringar av personal på plats eller via telefon/mail och brev.

 

Byte av lägenhet
Topbostäder hanterar ingen intern byteskö. 
Kontraktstiden måste uppgå till minst ett år innan man kan lämna in en ansökan om ett lägenhetsbyte. Man får ansöka om byte med andra hyresvärdar, alltså inte bara byta inom Topbostäders bestånd. En bytesansökan, som finns på vår hemsida, lämnas in för handläggning och prövas utefter våra uthyrnings regler. Handläggningstider för bytesansökningar är ca 1 månad. Bytet sker sedan vid närmaste månadsskifte om lägenheten hunnit bli besiktad.  

 Vid byte så nollställer du din kötid på Topbostäder AB.

 

Har du frågor kring lägenhetsbyte är du välkommen att kontakta marknads- och hyresavdelningen på telefon 0970-255 00.

Först när du lämnat in komplett ansökan kan vi pröva ditt ärende.