Utflyttning

Din uppsägning från dig ska vara skriftlig om du vill säga upp ditt kontrakt.

Vi måste få en skriftlig uppsägning från dig om du vill säga upp ditt kontrakt. Du kan skicka den per post, maila oss eller besöka vår reception.

Det är viktigt att det framgår vilket avtal uppsägningen gäller om du har fler än ett kontrakt hos oss (bostad eller parkering). Uppsägningstiden på 3 kalendermånader räknas alltid från månadens sista dag.

Uppsägningstid

Under din uppsägningstid kommer vi att leta efter en ny hyresgäst. Det viktigt att du medverkar till att vi kan visa din bostad under uppsägningstiden. Extra viktigt är det om du planerar att flytta tidigare eller under semestertider. Prata med oss om hur du kan underlätta för visning.

Du är enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för de sökande som vi erbjudit lägenheten.

 

Kontakt och lägenhetsbesiktning 

Du måste lämna ett aktuellt telefonnummer till dig. Vi kommer att behöva få kontakt med dig för att göra en lägenhetsbesiktning och när vi ska visa lägenheten för bostadssökande.

Vi gör alltid besiktning av lägenheten innan den förmedlas till nästa hyresgäst. Då går vi igenom hur lägenheten ser ut. Om bostaden har skador som du är skyldig att återställa, har du möjlighet att göra detta under uppsägningstiden. Om du inte vill eller kan åtgärda skadorna själv kommer vi att debitera dig i anslutning till när ditt avtal upphör. Om du väljer att själv åtgärda skadan, behöver detta vara fackmannamässigt utfört.

Städning

Hela lägenheten ska vara ordentligt städad, kom även ihåg balkong och förråd. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Om du slarvar med städningen kan du komma att debiteras städkostnader. 

 

Återlämnande av nycklar och taggar

I samband med avflyttning från lägenheten ska du lämna in samtliga nycklar och taggar som du kvitterat ut. 

Om det saknas nycklar kommer du att debiteras kostnad för material och arbetskostnad när vi ersätter borttappade nycklar  och/eller kodar om taggar. 

I vårat +65 boende på Föreningsgatan 16 är du vid flytt skyldig att lämna kvar antennkabeln som tillhör lägenheten

 

 

 

 

 

 

Klicka på broschyren nedan för tips och information om vad du som hyresgäst behöver veta den dagen du skall flytta