Här hittar du ett urval av våra pågående och kommande byggen och andra projekt 

 

 

Trygghets- och seniorboende 

 

 

 

 

 

Under 2023 väntas vårt nya trygghets- och seniorboende stå inflyttningsklart.

 

 

 

 

 Kvarteret Gladan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarteret Gladan kommer att bebyggas med bostäder och lokaler för cityhandel