Här hittar du ett urval av våra pågående och kommande byggen och andra projekt 

 

 

  

 Kvarteret Gladan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarteret Gladan kommer att bebyggas med bostäder och lokaler för cityhandel

Nuolajärvi

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya bostadsområden byggs i nära anslutning till sjön Nuolajärvi